Výlet do Milotic z OP JAK

Děti ze třídy Sluníčko se v rámci Operačního programu Jana Ámose Komenského účastnily výletu na na zámek Milotice, kde se vžily do rolí princů, princezen a hraběnek a užily si skvělý den jako šermíři či účastníci zámeckého bálu.