Nový školní rok

Nový školní rok

Naše milé děti, vážení rodiče,

ve středu 1. září 2021  společně zahájíme nový školní rok 2021/2022. Rádi bychom Vás v něm přivítali a popřáli  nám všem, aby byl co nejklidnější. Věříme, že jste se svými dětmi prožili krásné léto plné společných zážitků a už teď se těšíme  na vzájemnou spolupráci, které si velmi ceníme.

Na vývěsní desce u MŠ a také na dveřích jednotlivých tříd již visí seznamy dětí.

V případě, že Vaše dítě nastupuje do MŠ úplně poprvé, buďte, prosím, trpěliví.  Tato etapa je pro Vaše děťátko velkou životní změnou. Adaptaci Vašeho dítěte denně konzultujte s třídními pedagogy a přizpůsobte  délku pobytu schopnostem a potřebám Vašeho dítěte. Zbytečně neprodlužujte loučení – je to pak bolestnější pro Vás i pro dítě. Slzičky jsou běžné – netrapte se tím a důvěřujte našim pedagožkám, které mají vždy připravenou náruč a udělají vše pro to, aby byl nástup co nejhladší a „trápení“ co nejkratší. S dětmi si povídejte, vyzvídejte a motivujte je. Těšte se společně na další den.

V prvních dvou týdnech se ve třídě nejmenších dětí (Kočička) nebude realizovat odpolední odpočinek. V následujícím týdnu bude záležet na potřebnosti rodičů a fázi zadaptování dětí.

Mateřská škola je otevřená od 6:00 hod., kdy se děti scházejí ve třídě Medvídek. V 6:30 se děti rozcházejí do svých tříd. Pokud je to možné, voďte děti až po půl sedmé do jejich třídy. Ideální je příchod do MŠ v době 6:30 – 7:55 hod. V 8:00 hod. se mateřská škola zamyká.

I nadále platí některá hygienická opatření, prosíme Vás tedy, abyste se zbytečně nesrocovali a v šatnách trávili jen nezbytně nutný čas.

Scházecí (6:00 – 6:30 hod.) a rozcházecí (16:00 – 16:30 hod.) třídu využívejte prosím jen v nezbytně nutných případech.

V těchto dnech probíhají finální přípravné práce. Paní učitelky zdobí šatny, třídy, chystají dětem značky, absolvují  školení, připravují dokumentaci atd. – Vše tak, aby se Vaše děti u nás cítily jako v bavlnce.

Moc už se na na všechny dětičky těšíme!