Organizace školního roku

Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Výuka ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.

PO DOBU ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN BUDE VŽDY OMEZEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENÍM NĚKTERÝCH TŘÍD.

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

Podzimní                    středa 27.10. a pátek 29.10. 2021

Vánoční                      čtvrtek 23.12. 2021 – neděle 02.01. 2022

Pololetní                     pátek 04.02. 2022

Jarní                            pondělí 28.02. – neděle 06.03. 2022

Velikonoční               čtvrtek 14.04. 2022

Hlavní                         pátek 01.07. – středa 31.08. 2022

STÁTNÍ A OSTATNÍ SVÁTKY

Den české státnosti                                                                         úterý 28.09. 2021

Den vzniku samostatného československého státu                       čtvrtek 28.10. 2021

Den boje za svobodu a demokracii                                                 středa 17.11. 2021

Štědrý den                                                                                        pátek 24.12. 2021

1.svátek vánoční                                                                               sobota 25.12. 2021

2. svátek vánoční                                                                             neděle 26.12. 2021

Nový rok                                                                                            sobota 01.01.2022

Velký pátek                                                                                        pátek 15.04. 2022

Velikonoční pondělí                                                                          pondělí 18.04. 2022

Svátek práce                                                                                      neděle 01.05.2022

Den vítězství                                                                                     neděle 08.05. 2022