Prominutí úplaty školného od 25.5. do 30.6.

Prominutí úplaty školného od 25.5. do 30.6.

Vážení rodiče,

dnes jsme od zřizovatele obdrželi tento e-mail – vyjádření právníka

„Vzhledem k tomu, že od 25.5. nebude provoz mateřské školy přerušen, nelze postupovat podle ustanovení § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, tj. ředitel(ka) mateřské školy nemůže stanovit plošné snížení úplaty, a rodiče tak budou povinni uhradit plné školné. V souladu s ustanovením § 123 odst. 4 školského zákona však skutečně může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty, a to na základě žádosti zákonného zástupce dítěte. Na toto snížení nebo prominutí úplaty není právní nárok (tj. rodiče si je nemohou vynutit), ale v případě dobré vůle na straně ředitele (ředitelky) MŠ může k tomuto snížení nebo prominutí dojít, aniž by bylo třeba opírat takový krok o ustanovení výše citované vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Zmocnění uvedené v § 123 odst. 4 školského zákona je v daném případě dostatečné.“

Pokud nejste přihlášení k docházce a chcete požádat o prominutí úplaty, vyplňte prosím tuto žádost:

prominutí platby MŠ

Žádost přineste do MŠ, případně zašlete e-mailem.