SHRNUTÍ INFORMACÍ KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25.5. 2020

SHRNUTÍ INFORMACÍ KE ZNOVUOTEVŘENÍ MŠ OD 25.5. 2020

MŠ bude fungovat v omezeném provozu za zvýšených hygienických opatření. V provozu budou 3 třídy – MEDVÍDEK, PEJSEK a SLUNÍČKO. Přední pavilon MŠ bude zcela uzavřen. Přihlášené děti byly rozděleny do neměnných skupin do výše zmíněných tříd, s ohledem na rodinné vazby apod. Seznamy dětí jsou vyvěšeny na dveřích jednotlivých tříd.
Provoz každé ze zmíněných tříd bude od 6:00 do 16:30 hod.
Většinu času, pokud nám to počasí dovolí, budeme trávit venku, v areálu MŠ. Děti ani p.uč. nejsou povinni nosit roušky.
Připomínáme, abyste donesli:
– podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ s datem nástupu dítěte do MŠ (datum musí odpovídat skutečnému nástupu dítěte!)
– podepsané Seznámení s pokyny a
– podepsanou sportovní láhev, kterou si děti budou nosit i na zahradu MŠ.
 
Pokud nemáte možnost si Pokyny a Čestné prohlášení vytisknout, budou ráno k dispozici v šatně k vyplnění.
 
Prosíme Vás však, abyste v šatně trávili jen nezbytně nutnou dobu na převlečení svého dítěte. Poté jej od Vás převezme paní asistentka, chůva nebo školnice, provede nezbytnou hygienu rukou a předá p. uč. ve třídě.
 
Rodičům je vstup do umývarny a třídy zakázán.
 
Pokud máte nějaké další dotazy, rádi je zodpovíme.
Už se na dětičky moc těšíme! ❤️