Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

V předškolním vzdělávání je uplatňován  integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků,  které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek.

Školní vzdělávací program je sestaven do 4 okruhů – integrovaných bloků s tematickými celky .

Tyto tematické  celky jsou zpracovávány  do třídních vzdělávacích programů ,  dílčích témat (zpravidla týdenní až čtrnáctidenní).

Třídní vzdělávací program je zpracován tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce učitele.

Vzdělávací  nabídka  je přizpůsobena aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím.

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný blok: Paleta  podzimních  barev

Tématický celek  Měsíc realizace
Hola, hola, školka děti volá září
Změny v podzimní přírodě říjen
Loučíme se s podzimem listopad

 

Integrovaný blok: Zima a její bílá překvapení

Tématický celek  Měsíc realizace
Kouzlo vánočního času prosinec
Bílá zima leden
Zimní radovánky únor

 

Integrovaný blok: Jaro plné života a vůní

Tématický celek  Měsíc realizace
Probouzení přírody na jaře „Vítáme jaro“ březen
Život v trávě duben
Jaro je veselé – maminka je veselá květen

 

Integrovaný blok: Léto už nás vítá –  prázdniny ťukají na dveře

Tématický celek  Měsíc realizace
Přivítání léta červen