Třídy a zaměstnanci v MŠ

V naší mateřské škole působí plně kvalifikovaní pedagogové pro práci v mateřské škole. Věkové složení pedagogických pracovníků je různorodé, což napomáhá k výměně zkušeností a zavádění nových výchovných a vzdělávacích postupů.

Všechny p.uč. z naší MŠ vzdělávají děti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, podle něhož je vypracován Školní vzdělávací program (ŠVP).

ŠVP je sestaven do čtyř okruhů – témat. Tematické části ŠVP jsou stanoveny pro všechny věkové skupiny, mají svůj název. Tyto tematické části si učitelky zpracovávají do týdenních plánů.

ŠVP obsahuje dílčí vzdělávací cíle pro všechny věkové skupiny dětí. Učitelky v jednotlivých třídách tyto cíle přizpůsobují věkové skupině tak, aby dítě ukončující předškolní období dosáhlo očekávaných výstupů.

Mgr. Lucie Hotárková
zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

Paní učitelky ve třídách ve školním roce 2023/2024

Třída KOČIČKA – nejmladší děti od 2 let

Markéta Maléřová

Třídní učitelka

Daniela Trávníčková

Třídní učitelka

Jitka Kalousová

školní asistent / chůva

Lucie Brožová

Asistent pedagoga

Třída KONÍČEK 

Jana Moravcová, DiS.

Třídní učitelka

Bc. Lucie Pejšová

Třídní učitelka

Karolína Hosová

Asistent pedagoga

Třída MEDVÍDEK

Jana Beerová

Třídní učitelka

Dominika Šeligová, DiS.

Třídní učitelka

Třída PEJSEK – třída předškoláků

Bc. Veronika Hanyková

Zástupkyně vedoucí učitelky 

Tereza Janáčková, DiS.

Třídní učitelka

Třída RYBIČKA – logopedická třída

Mgr. Lucie Hotárková

Zástupkyně ředitelky pro MŠ 

Mgr. Anna Kaňová

Třídní učitelka

Třída SLUNÍČKO – třída předškoláků

Šárka Janíčková

Třídní učitelka

Barbora Stašová

Třídní učitelka

Další zaměstnanci naší mateřské školy

Školnice

  • Martina Austová
  • Ivana Jonkovová
  • Marcela Vrátná

 

Školní jídelna MŠ

Vedoucí ŠJ MŠ: Lucie Gelnarová, jidelna@zsserikova.cz, tel.: 724 013 857

Hlavní kuchařka: Karolína Sojková

Kuchařka: Renáta Adamovičová

Pracovnice provozu: Eva Langrová