Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Výuka ve školním roce 2023/2024 začne v pondělí 4. září 2023.

PO DOBU ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN BUDE VŽDY OMEZEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENÍM NĚKTERÝCH TŘÍD.

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

Podzimní                    čtvrtek 26. 10. a pátek 27. 10. 2022

Vánoční                      sobota 23. 12. 2022 – úterý 02.01. 2023. 

      MŠ bude zcela uzavřena od 23. 12. 2023 do 1. 1. 2024, v úterý 2. 1. 2024 bude omezený provoz                        z důvodu školních prázdnin v ZŠ.

Pololetní                     pátek 02.02. 2024

Jarní                            pondělí 11. 03. – neděle 17. 03. 2024

Velikonoční               čtvrtek 28. 03. 2024

Hlavní                         sobota 29. 06. – neděle 01. 09. 2024

STÁTNÍ A OSTATNÍ SVÁTKY

Den české státnosti                                                                         čtvrtek 28. 09. 2023

Den vzniku samostatného československého státu                  sobota 28. 10. 2023

Den boje za svobodu a demokracii                                                pátek 17. 11. 2023

Štědrý den                                                                                          neděle 24. 12. 2023

1.svátek vánoční                                                                               pondělí 25. 12. 2023

2. svátek vánoční                                                                              úterý 26. 12. 2023

Nový rok                                                                                             pondělí 01. 01.2024

Velký pátek                                                                                        pátek 29. 03. 2024

Velikonoční pondělí                                                                          pondělí 01. 04. 2024

Svátek práce                                                                                      středa 01. 05. 2024

Den vítězství                                                                                      středa 08. 05. 2024

Ve dnech školních prázdnin je provoz MŠ omezen. Ve státní svátky je MŠ uzavřena.

V letních měsících bude provoz mateřské školy v srpnu přerušen, v červenci bude MŠ otevřená v omezeném provozu od 1. – 31. 7. 2024.

Výuka ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.