Organizace školního roku

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Výuka ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

PO DOBU ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN BUDE VŽDY OMEZEN PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENÍM NĚKTERÝCH TŘÍD.

ŠKOLNÍ PRÁZDNINY

Podzimní                    středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2022

Vánoční                      pátek 23. 12. 2022 – pondělí 02.01. 2023. 

      MŠ bude zcela uzavřena od 23. 12. 2022 do 1. 1. 2023.

Pololetní                     pátek 03.02. 2023

Jarní                            pondělí 06. – neděle 12. 03. 2023

Velikonoční               čtvrtek 06. 04. 2023

Hlavní                         sobota 01. 07. – čtvrtek 31. 08. 2023

STÁTNÍ A OSTATNÍ SVÁTKY

Den české státnosti                                                                         středa 28. 09. 2022

Den vzniku samostatného československého státu                       pátek 28. 10. 2022

Den boje za svobodu a demokracii                                                 čtvrtek 17. 11. 2022

Štědrý den                                                                                        sobota 24. 12. 2022

1.svátek vánoční                                                                               neděle 25. 12. 2022

2. svátek vánoční                                                                             pondělí 26. 12. 2022

Nový rok                                                                                            neděle 01. 01.2023

Velký pátek                                                                                        pátek 07. 04. 2023

Velikonoční pondělí                                                                          pondělí 10. 04. 2023

Svátek práce                                                                                      pondělí 01. 05. 2023

Den vítězství                                                                                     pondělí 08. 05. 2023

Ve dnech školních prázdnin je provoz MŠ omezen. Ve státní svátky je MŠ uzavřena. 18. 11. bude ředitelské volno v ZŠ – provoz MŠ bude v tento den omezen. V letních měsících bude provoz mateřské školy v červenci přerušen, v srpnu bude MŠ otevřená v omezeném provozu od 1. – 25. 8. 2023.