Obecné informace

Naše mateřská škola se nachází v městském obvodu Ostrava – Jih a je součástí Základní školy Šeříková 33, příspěvkové organizace, v Ostravě – Výškovicích. Mateřská škola funguje pro děti všech čtyř ročníků.

Poskytujeme výchovu a vzdělávání podle školního vzdělávacího programu „Ať je jaro nebo zima, v naší školce je vždy prima“, který je přizpůsoben potřebám dětí a možnostem mateřské školy. Předškolní vzdělávání je poskytováno zejména dětem ve věku od tří do šesti let, ale i dětem s odloženou školní docházkou a také dětem mladším tří let.

Umožňujeme dětem adaptaci, kterou mohou využít i s rodiči. Délka adaptace je individuální, po domluvě učitelky s rodiči.

Provoz mateřské školy je od 6.00 do 16.30 hod.

Máme celkem šest tříd, čtyři běžné, jednu pro děti od dvou let věku (se níženým počtem dětí a chůvou) a jednu logopedickou (se sníženým počtem dětí), ve které je dětem poskytována základní logopedická péče učitelkami školky s vysokoškolským vzděláním v oboru Speciální pedagogika, pod odborným dohledem Speciálně pedagogického centra.

Mateřská škola je umístěná v jedné budově, členěné na dva propojené pavilony. Součástí je velká oplocená zahrada s pískovišti, zahradními prvky a dopravním hřištěm.

V budově MŠ je rovněž kuchyň, která vaří jídla pouze pro tuto MŠ.

Pro každou z šesti tříd je určena samostatná místnost členěná na herní a pracovní část, vybavená odpovídajícím dětským nábytkem. U každé třídy je samostatná šatna a sociální zařízení.