Naše motto: „Nabízíme prostor rozkvést.“

Aktuality z naší školy:

Dnešní havajská party u Koníčků se opravdu povedla!

Děti ze třídy Koníček se účastnily ukázkové lekce wrestlingových zápasů, na které si užily spousty zábavy, legrace a nečekaných zážitků.

Děti ze třídy Sluníčko se v rámci Operačního programu Jana Ámose Komenského účastnily výletu na na zámek Milotice, kde se vžily do …

Rada městského obvodu Ostrava-Jih na své 41. schůzi dne 7. 3. 2024 pod č. usnesení 2176/RMOb-JIH/2226/41 stanovila měsíční výši úplaty za předškolní …

Sami tomu stále nemůžeme uvěřit, ale pomalu se blíží odchod našich předškoláků do ZŠ a čas loučení se školkou… Jedna životní etapa …

Děti ze třídy Rybička měly jedinečnou možnost sledovat líheň motýlů, od prvotních krůčků zakuklení až po přerod kukel v nádherné motýly, které …

Spolupráce se základní školou

Školička pro budoucí prvňáčky, využití prostor ZŠ - tělocvična, divadelní sál, Den naruby, návštěva 1. tříd ad.

Třída pro dvouleté děti s chůvou

Speciálně vybavená třída pro děti od dvou let věku, profesionální chůva, snížený počet dětí ve třídě

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA MŠ

Režim jako v běžné třídě, doplněný logoterapií pod vedením speciálního pedagoga MŠ. Spolupráce s poradenskými zařízeními.

šeřík

Dopravní hřiště

Na prostorné zahradě disponujeme dopravním hřištěm, které využíváme při pobytu dětí venku.

Kroužky

S dětmi navštěvujeme Solnou jeskyni, plavecký kurz, kurz lyžování, nabízíme keramiku, tvoření Šikulku, badatelský kroužek, máme kvalifikovanou trenérku atletiky ad.

Kulturní a výchovně vzdělávací akce

S dětmi navštěvujeme místní knihovnu, jezdíme do divadla, na výlety, chodíme do Bělského lesa apod.