Naše motto: „Nabízíme prostor rozkvést.“

Poslední 4 aktuality z naší školy:

Broučkiáda

listopadu 2022 odpoledne jsme se všichni sešli v odpoledních hodinách na školní zahradě MŠ, abychom si užili zábavnou show klauna Hopsalína, zakončenou …

Od října 2022 funguje v naší organizaci Spolek Pod Šeříkem. Prosíme rodiče dětí o přispění minimální částky 250,- Kč/ dítě/ pololetí. Finance budou použity na nákup mikulášských balíčků, odměn do soutěží a pokladů, dárečků k rozloučení s předškoláky, k dětskému dni apod. Za každou korunku navíc budeme moc rádi.

Spolupráce se základní školou

Školička pro budoucí prvňáčky, využití prostor ZŠ - tělocvična, divadelní sál, Den naruby, návštěva 1. tříd ad.

Třída pro dvouleté děti s chůvou

Speciálně vybavená třída pro děti od dvou let věku, profesionální chůva, snížený počet dětí ve třídě

LOGOPEDICKÁ TŘÍDA MŠ

Režim jako v běžné třídě, doplněný logoterapií pod vedením speciálního pedagoga MŠ. Spolupráce s poradenskými zařízeními.

šeřík

Dopravní hřiště

Na prostorné zahradě disponujeme dopravním hřištěm, které využíváme při pobytu dětí venku.

Kroužky

S dětmi navštěvujeme Solnou jeskyni, plavecký kurz, kurz lyžování, nabízíme keramiku, tvoření Šikulku, badatelský kroužek, máme kvalifikovanou trenérku atletiky ad.

Kulturní a výchovně vzdělávací akce

S dětmi navštěvujeme místní knihovnu, jezdíme do divadla, na výlety, chodíme do Bělského lesa apod.