Školní vzdělávací program

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

V předškolním vzdělávání je uplatňován  integrovaný přístup. Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků,  které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích.

Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek.

Školní vzdělávací program je sestaven do 4 okruhů – integrovaných bloků s tematickými celky .

Tyto tematické  celky jsou zpracovávány  do třídních vzdělávacích programů ,  dílčích témat (zpravidla týdenní až čtrnáctidenní).

Třídní vzdělávací program je zpracován tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu práce učitele.

Vzdělávací  nabídka  je přizpůsobena aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím.

Název školního vzdělávacího programu je: AŤ JE JARO NEBO ZIMA, V NAŠÍ ŠKOLCE JE VŽDY PRIMA

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Integrovaný blok: Když podzim maluje, příroda se raduje

Tématický celek Měsíc realizace
Hurá do školkyzáří
Skřítek Podzimníček mění příroduříjen
Když padá listí a podzim se loučílistopad

Integrovaný blok: Sníh, led a mráz – nastal zimní čas

Tématický celek Měsíc realizace
Těšíme se na Vánoceprosinec
Sněhová peřina přikryla zemleden
Zima plná radovánekúnor

Integrovaný blok: Kvítek v trávě zvoní, jaro vzduchem voní

Tématický celek Měsíc realizace
Jaro ťuká na vrátkabřezen
Probudil se právě malý brouček v trávěduben
Co si nosím v srdíčku?květen

Integrovaný blok: Dobré ráno, dobrý den, vítám léto s úsměvem

Tématický celek Měsíc realizace
Letní hrátkyčerven
Hurá prázdniny!červenec/srpen