Organizace dne v mateřské škole

06:00 – 11:45 – otevření MŠ, scházení dětí v určené třídě, rozdělení dětí do svých tříd, spontánní a tvořivé hry dle volby dětí, řízené činnosti, tvůrčí realizace nápadů dětí, individuálně plánované činnosti, esteticko-výchovné činnosti, pohybová činnost, hygiena, svačina, příprava na pobyt venku, pobyt venku (dle počasí)

11:30 – 12:30 – vydávání obědů v jednotlivých třídách

12:30 – 14:30 – hygiena, příprava na spánek, odpočívání a spánek, postupné zkracování odpočinku a spánku u předškolních dětí, respektování (dle možností) individuálního spánku jednotlivých dětí ve všech třídách

14:30 – 16:30 – hygiena, svačina, volné i plánované činnosti, hry dle volby, odchod dětí domů

Logopedická třída

06:00 – 07:00 – scházení dětí ve třídě Medvídek

07:00 – 11:45 – Individuální logopedická terapie, skupinová logopedická terapie, spontánní hry, výchovné činnosti, denní cvičení, hygiena, svačina, příprava na pobyt venku, pobyt venku. Ostatní činnosti jako v běžné třídě MŠ.