Nabídka zájmových kroužků

školní rok 2022/2023

Cílem naší mateřské školy je připravit dětem příjemné prostředí, ve kterém budou děti získávat dle svých osobních předpokladů přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost.

Děti mají u nás v mateřské škole na výběr nepřeberné množství zájmových kroužků.

V letošních školním roce si mohou vybrat z těchto nabízených aktivit:

  • Angličtina – probíhá 1x týdně, vždy v  úterý ve  třídě Kočička od 15:30 hod. do 16:15 hod. pod vedením p. Andrey Samkové. Děti se zde seznamují hravou formou se základy anglického jazyka. Kroužek stojí 1.360,- Kč/pololetí a začíná 4. 10. 2022.
  • Veselé pískání – flétnička – Každých 14 dní, vždy ve středu, probíhá od 12:30 do 13:00 hod. pod odborným vedením p. uč. Bc. Lucie Pejšové kroužek Flétnička. Děti se zde učí základům hry na zobcovou flétnu a také správnému dýchání, které je pro hru na tento hudební nástroj nezbytné. Paní učitelka proto s dětmi provádí různá dechová cvičení a mimo jiné také děti učí, jak se o svou flétničku dobře starat. Kroužek stojí 500,- Kč/pololetí  a začíná 12. 10. 2022.
  • Gymnastika – pod vedením certifikované lektorky p. Kláry Dybalové se mohou děti každý čtvrtek odpoledne těšit na kroužek moderní gymnastiky. Kroužek je věnován rozvoji koordinace, tanečních pohybů a správnému protažení celého těla. Cena na pololetí je 1.200,- Kč, zahájení kroužku je ve čtvrtek 6. 10. 2022.
  • Judo – již čtvrtým rokem pokračujeme i v letošním školním roce s velmi oblíbeným zájmovým kroužkem Judo – a to pod vedením trenérů s letitou zkušeností – z Judo clubu Baník Ostrava. Děti budou na tatami žíněnkách zdokonalovat své pohybové dovednosti. Kroužek stojí 1.250,- Kč/pololetí  a začíná 3. 10. 2022 a pak každé další pondělí od 15:15 do 16:00 hod. v prostorech ZŠ Šeříková.
  • Keramika – v pondělí se mohou děti těšit na keramický kroužek pod vedením p. uč. Jany Moravcové, DiS., který probíhá  od 12:30 do 13:30 hod.  co 14 dní. Děti zde rozvíjí jemnou motoriku a vyrábějí si drobné keramické předměty. Kroužek stojí 500,- Kč/pololetí  a začíná 3. 10. 2022.
  • Lyžařský výcvik – Kroužek bude probíhat v zimním období v lyžařském areálu Skalka. Cena týdenního kurzu zahrnuje skipass, dopravu, svačinu, pitný režim a samozřejmě výuku pod vedením zkušeného lektora (termín a cena budou upřesněny).
  • Plavání – Kroužek plavání pro předškoláky probíhá pod vedením společnosti Plavání s žabičkou od 13. 9. 2022 v bazénku ve Fryčovicích. Cena kurzu činí 1.100,-, cena dopravy 1.120,- Kč.
  • Školička – od 2. pololetí šk. roku bude pro předškolní děti, které mají zájem navštěvovat naši školu ZŠ Šeříková, probíhat každé úterý od 15:30 hod. pod vedením budoucích učitelek prvních tříd příprava pro vstup do ZŠ.
  • Škola v přírodě – po dlouhé covidové odmlce bychom chtěli opět s dětmi vyjet na týdenní pobyt do Beskyd do Hotelu Duo v Horní Bečvě. Cena celého pobytu bude upřesněna.  Součástí bude krom ubytování, 5 x dennně strava, celodenní pitný režim, vstup do bazénu a dopolední, odpolední a večerní program s animátory.