Nabídka zájmových kroužků

Nabídka zájmových kroužků

Školní rok 2022/2023

Cílem naší mateřské školy je připravit dětem příjemné prostředí, ve kterém budou děti získávat dle svých osobních předpokladů přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost.

Děti mají u nás v mateřské škole na výběr nepřeberné množství zájmových kroužků.

V letošních školním roce si mohou vybrat z těchto nabízených aktivit:

  • Angličtina – probíhá 1x týdně, vždy ve  úterý ve třídě  Kočička od 15:30 hod. do 16:15 hod. pod vedením p. Andrey Samkové. Děti se zde seznamují hravou formou se základy anglického jazyka. Kroužek stojí 1.360,- Kč a začíná 4. 10.  2022.
  • Veselé pískání – flétnička – Každých 14 dní, vždy ve středu, probíhá od 12:30 do 13:00 hod. pod odborným vedením p. uč. Bc. Lucie Pejšové. Děti se zde učí základům hry na zobcovou flétnu a také správnému dýchání, které je pro hru na tento hudební nástroj nezbytné. Paní učitelka proto s dětmi provádí různá dechová cvičení a mimo jiné také děti učí, jak se o svou flétničku dobře starat. Kroužek stojí 500,- Kč/pololetí  a začíná 12. 10. 2022.
  • Gymnastika – pod vedením zkušené lektory p. Kláry Dybalové si mohou děti již od 3 let každý čtvrtek zacvičit . Kroužek začíná 6. 10. 2022 a cena na pololetí je 1.200,- Kč.
  • Keramika – V pondělí se mohou děti těšit na keramický kroužek pod vedením p. uč.  Jany Moravcové,DiS.,  který probíhá  od 12:30 do 13:30 hod. Děti zde rozvíjí jemnou motoriku a vyrábějí si drobné keramické předměty. Kroužek stojí 500,- Kč/pololetí  a začíná 3. 10. 2022.
  • Judo – již pátým rokem pokračujeme v letošním školním roce také se zájmovým kroužkem Judo – a to pod vedením trenérů s letitou zkušeností – z Judo clubu Baník Ostrava. Děti budou na tatami žíněnkách zdokonalovat své pohybové dovednosti. Kroužek stojí 1.250,- Kč/pololetí  a začíná 3. 10. 2022 a pak každé další pondělí od 15:15 do 16:00 hod. v prostorech ZŠ Šeříková.
  • Lyžařský výcvik – Kroužek bude probíhat v zimním období v lyžařském areálu Skalka. Cena týdenního kurzu je 2.290,- Kč a zahrnuje skipass, dopravu, svačinu, pitný režim a samozřejmě výuku pod vedením zkušeného lektora.
  • Plavání – Kroužek plavání bude probíhat ve Fryčovicích pod vedením zkušených lektorů ze společnosti Plavání s žabičkou. Kurz má 10 lekcí a včetně dopravy stojí 2.220,- Kč. Zahájení je v úterý 13. 9. 2022, ukončení 15. 11. 2022.
  • Sporťáček – pod vedením společnosti Kroužky.cz bude probíhat každou středu ve tř. Kočička kroužek Sporťáček. Zahájení kroužku je 12. 10. 2022.
  • Tvoření „Šikulka“ – pod vedením p. uč. Bc. Veroniky Hanykové budou od 6. 10. 2022 každých 14 dní vždy ve čtvrtek uspokojeny všechny tvořivé duše. Kroužek stojí 500,- Kč za pololetí.
  • Školička – od 2. pololetí šk. roku bude pro předškolní děti, které mají zájem navštěvovat naši školu ZŠ Šeříková, probíhat každé úterý od 15:30 hod. pod vedením budoucích učitelek prvních tříd příprava pro vstup do ZŠ.