Nabídka zájmových kroužků

Nabídka zájmových kroužků

školní rok 2020/2021

Cílem naší mateřské školy je připravit dětem příjemné prostředí, ve kterém budou děti získávat dle svých osobních předpokladů přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost.

Děti mají u nás v mateřské škole na výběr nepřeberné množství zájmových kroužků.

V letošních školním roce si mohou vybrat z těchto nabízených aktivit:

 • Angličtina s úsměvem– probíhá 1x týdně, vždy ve  čtvrtek v  ZŠ od 15:00 hod. do 16:00 hod. pod vedením PaedDr. Ivy Obermanové. Děti se zde seznamují hravou formou se základy anglického jazyka. Kroužek začíná 1.10. 2020. plakát aj18
 • Atletika – Každou středu vede p. uč. Terezka Janáčková, která má atletickou licenci, spolu s naší chůvou Šárkou Janíčkovou od 15:00 do 16:00 hod. zájmový kroužek s názvem Atletická školka. Kroužek je zaměřen na všestrannou pohybovou aktivitu. Děti se zde učí rozvíjet rychlost a obratnost v disciplínách jako je běh, skok, hod a základy gymnastiky. Atletická školka probíhá v prostorách tělocvičny ZŠ Šeříkova 1x za 14 dní. Cena je 600,- Kč/pololetí. Kroužek začíná 14.10. 2020.
 • Veselé pískání – flétnička – Každých 14 dní, vždy ve středu, probíhá od 12:30 do 13:00 hod. pod odborným vedením p. uč. Hanky Gawlikové. Děti se zde učí základům hry na zobcovou flétnu a také správnému dýchání, které je pro hru na tento hudební nástroj nezbytné. Paní učitelka proto s dětmi provádí různá dechová cvičení a mimo jiné také děti učí, jak se o svou flétničku dobře starat. Kroužek stojí 600,- Kč/pololetí  a začíná 7.10.2020.
 • Keramika – Ve čtvrtek se mohou děti těšit na keramický kroužek pod vedením p. uč. Evy Kresákové a p. uč. Jany Moravcové, který probíhá  od 12:30 do 13:30 hod. Z důvodu velkého zájmu jsou děti rozděleny do dvou skupin – každá skupina tedy bude vedena co 14 dní jednou paní učitelkou. Děti zde rozvíjí jemnou motoriku a vyrábějí si drobné keramické předměty. Kroužek stojí 600,- Kč/pololetí  a začíná 1.10.2020. Cca 100,- Kč budou p. uč. vybírat na materiál.
 • Tanečky – Každé pondělí od 15:00- 15:45 hod. probíhají v tělocvičně ZŠ tanečky, které přijíždí vyučovat všechny přihlášené děti lektorka z taneční školy Carmen. Kroužek stojí 2.000,- Kč/celý rok (je možné platit na 2x) a začíná 5.10.2020.
 • Solná jeskyně – Kroužek probíhá co 14 dní vždy v úterý od 13:00 hod. pod vedením p.uč. Mgr. Lucie Hotárkové a p. uč. Barbory Stašové v nedalekém CDU. Kroužek stojí 600,- Kč/pololetí  a začíná 13.10.2020. Každý vstup se platí zvlášť 60,- Kč – dle přítomnosti dětí. SOLNÁ JESKYNĚ
 • Judo – již druhým rokem pokračujeme v letošním školním roce také se zájmovým kroužkem Judo – a to pod vedením trenérů s letitou zkušeností – z Judo clubu Baník Ostrava. Děti budou na tatami žíněnkách zdokonalovat své pohybové dovednosti. Kroužek stojí 1.250,- Kč/pololetí  a začíná 6.10.2020 a pak každé další úterý od 15:15 do 16:00 hod. v prostorech ZŠ Šeříková.
 • Jóga – poprvé v tomto školním roce proběhne vždy co 14 dní ve čtvrtek od 16:00 – 16:30 hod. pod vedením p. uč. Daniely Trávníčkové v prostorech ZŠ Šeříková. Kroužek stojí 600,- Kč/pololetí  a začíná 1.10.2020.
 • Lyžařský výcvik – Kroužek bude probíhat v zimním období v lyžařském areálu Skalka. Cena týdenního kurzu je 2.290,- Kč a zahrnuje skipass, dopravu, svačinu, pitný režim a samozřejmě výuku pod vedením zkušeného lektora.
 • Plavání – Kroužek plavání bude probíhat v jarních měsících 2021 od 10 – 11:00 hod. v areálu Landek. 10 lekcí stojí 1050,- Kč (bez náhrad).
 • Školička – od 2. pololetí šk. roku bude pro předškolní děti, které mají zájem navštěvovat naši školu ZŠ Šeříková, probíhat každé úterý od 15:30 hod. pod vedením budoucích učitelek prvních tříd příprava pro vstup do ZŠ.
 • Škola v přírodě – v termínu od 17. – 21. 5. 2021 vyjedeme s dětmi na týdenní pobyt do Beskyd do Hotelu Duo v Horní Bečvě. Cena celého pobytu bude upřesněna.  Součástí bude krom ubytování, 5 x dennně strava, celodenní pitný režim, vstup do bazénu a dopolední, odpolední a večerní program s animátory.