Školní řád

Školní řád

Vážení rodiče,

k 1. 9. byl aktualizován školní řád MŠ. Prosíme, abyste si jej důkladně prostudovali.

Zejména část ohledně omlouvání absence Vašich dětí, abyste zbytečně neplatili neodebranou stravu. Děti jsou k docházce přihlášeny automaticky, pokud je neodhlásíte do 13:00 hod. předchozího pracovního dne.

V případě neomluvené absence Vám zbytečně naskakuje penále za neodebranou stravu.

Děti v posledním roce vzdělávání, tzn. předškoláci a děti s odkladem školní docházky, neplatí školné.

Školné činí 390,- Kč/měsíc, stravné 920,- Kč/měsíc.

V letošním roce se nám sešlo větší množství dětí s dietními omezeními či různými alergiemi. Prosíme, abyste neprodleně dodali třídním učitelkám lékařské zprávy ohl. alergií či diet apod.

Děkujeme moc za Vaši součinnost.

https://www.msserikova.cz/wp-content/uploads/2021/08/Skolni-rad-MS-novy.pdf