Třídy a zaměstnanci v MŠ

Třídy a zaměstnanci v MŠ

V naší mateřské škole působí plně kvalifikovaní pedagogové pro práci v mateřské škole. Věkové složení pedagogických pracovníků je různorodé, což napomáhá k výměně zkušeností a zavádění nových výchovných a vzdělávacích postupů.

Všechny p.uč. z naší MŠ vzdělávají děti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, podle něhož je vypracován Školní vzdělávací program (ŠVP).

ŠVP je sestaven do čtyř okruhů – témat. Tematické části ŠVP jsou stanoveny pro všechny věkové skupiny, mají svůj název. Tyto tematické části si učitelky zpracovávají do týdenních plánů.

ŠVP obsahuje dílčí vzdělávací cíle pro všechny věkové skupiny dětí. Učitelky v jednotlivých třídách tyto cíle přizpůsobují věkové skupině tak, aby dítě ukončující předškolní období dosáhlo očekávaných výstupů.

Mgr. Lucie Hotárková

zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

Paní učitelky ve třídách ve školním roce 2022/2023

Třída KOČIČKA – nejmladší děti                             tel.: 775 892 710
Třídní učitelka          Jana Beerová                   jana.beerova@zsserikova.cz
Třídní učitelka            Barbora Stašová           barbora.stasova@zsserikova.cz

Chůva                              Jitka Kalousová

 

Třída KONÍČEK                                                           tel.: 775 892 716
Zástupkyně vedoucí učitelky        Eva Kresáková                  eva.kresakova@zsserikova.cz
Třídní učitelka                            Markéta Maléřová       marketa.malerova@zsserikova.cz

 

Třída MEDVÍDEK                                                       tel.: 775 892 711
Třídní učitelka      Bc. Lucie Pejšová                         lucie.pejsova@zsserikova.cz
Třídní učitelka       Jana Moravcová, DiS.               jana.moravcova@zsserikova.cz

 

Třída PEJSEK – třída předškoláků                           tel.: 775 892 712
Třídní učitelka         Bc. Veronika Hanyková         veronika.hanykova@zsserikova.cz
Třídní učitelka         Tereza Janáčková, DiS.          tereza.janackova@zsserikova.cz

 

Třída RYBIČKA – logopedická třída, 3 – 6 let    tel.: 724 023 422
Zástupkyně ředitelky pro MŠ    Mgr. Lucie Hotárková       lucie.hotarkova@zsserikova.cz

Třídní učitelka                                  Daniela Trávníčková         daniela.travnickova@zsserikova.cz

 

Třída SLUNÍČKO                         tel.: 775 892 714
Třídní učitelka        Šárka Janíčková                              sarka.janickova@zsserikova.cz

Třídní učitelka       Bc. Věra Kornecká                         vera.kornecka@zsserikova.cz

Další zaměstnanci naší mateřské školy

Školnice

Martina Austová

Šárka Domkářová

Marcela Vrátná

Školní jídelna MŠ

Vedoucí ŠJ MŠ   

Lucie Gelnarová     jidelna@zsserikova.cz        724 013 857

Hlavní kuchařka      

Karolína Sojková

Kuchařka  

Renáta Adamovičová

Pracovnice provozu    

Eva Langrová