Třídy a zaměstnanci v MŠ

Třídy a zaměstnanci v MŠ

V naší mateřské škole působí plně kvalifikovaní pedagogové pro práci v mateřské škole. Věkové složení pedagogických pracovníků je různorodé, což napomáhá k výměně zkušeností a zavádění nových výchovných a vzdělávacích postupů.

Všechny p.uč. z naší MŠ vzdělávají děti v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, podle něhož je vypracován Školní vzdělávací program (ŠVP).

ŠVP je sestaven do čtyř okruhů – témat. Tematické části ŠVP jsou stanoveny pro všechny věkové skupiny, mají svůj název. Tyto tematické části si učitelky zpracovávají do týdenních plánů.

ŠVP obsahuje dílčí vzdělávací cíle pro všechny věkové skupiny dětí. Učitelky v jednotlivých třídách tyto cíle přizpůsobují věkové skupině tak, aby dítě ukončující předškolní období dosáhlo očekávaných výstupů.

Mgr. Lucie Hotárková

zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu

Paní učitelky ve třídách ve školním roce 2020/2021

Třída KOČIČKA – nejmladší děti                             tel.: 775 892 710
Třídní učitelka          Bc. Věra Kornecká             vera.kornecka@zsserikova.cz
Třídní učitelka            Bc. Ludmila Reclíková       ludmila.reclikova@zsserikova.cz

Chůva                              Šárka Janíčková

 

Třída KONÍČEK – 4 – 6 leté děti                                 tel.: 775 892 716
Zástupkyně vedoucí učitelky        Eva Kresáková         eva.kresakova@zsserikova.cz
Třídní učitelka                            Jana Moravcová      jana.moravcova@zsserikova.cz

 

Třída MEDVÍDEK – 3 – 4 leté děti                            tel.: 775 892 711
Třídní učitelka         Hana Gawliková                       hana.gawlikova@zsserikova.cz
Třídní učitelka         Tereza Janáčková                     tereza.janackova@zsserikova.cz

 

Třída PEJSEK – třída předškolních tel.: 775 892 712
Třídní učitelka         Bc. Veronika Hanyková         veronika.hanykova@zsserikova.cz
Třídní učitelka         Simona Hochvaldová             simona.hochvaldova@zsserikova.cz

 

Třída RYBIČKA – logopedická třída, předškoláci     tel.: 724 023 422
Zástupkyně ředitelky pro MŠ    Mgr. Lucie Hotárková       lucie.hotarkova@zsserikova.cz

Třídní učitelka                                Daniela Trávníčková         daniela.travnickova@zsserikova.cz

 

Třída SLUNÍČKO – třída 4 letých dětí         tel.: 775 892 714
Třídní učitelka         Jana Beerová                              jana.beerova@zsserikova.cz

Třídní učitelka        Barbora Stašová                         barbora.stasova@zsserikova.cz

Další zaměstnanci naší mateřské školy

Školnice

Martina Austová

Šárka Domkářová

Marcela Vrátná

Školní jídelna MŠ

Vedoucí ŠJ MŠ   

Šárka Zaoralová

Hlavní kuchařka      

Lucie Gelnarová

Pracovnice provozu  

Renáta Adamovičová

Kuchařka    

Karolína Sojková